Fr

Wat verstaan we onder een optimistische onderneming?

We denken dat de onderneming een fantastische hefboom is die bijdraagt tot vooruitgang en welzijn. Een ontmoetingsplaats die toelaat om individuen, talenten, passies... positief te mobiliseren rond waardevolle projecten.

Het lijkt ons echter dat een onderneming enkele karakteristieken dient te ontwikkelen om aan deze visie te voldoen:

We zijn overtuigd dat zulke ondernemingen fantastische hefbomen zijn tot ontwikkeling en welzijn.

We zijn overtuigd dat deze bijdragen tot meer optimisme, enthousiasme en opgewektheid.

En we zijn eveneens overtuigd dat ze op lange termijn meer rendabel zullen zijn en een grotere waarde zullen hebben.